[1]
Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch and Lam, N.T. 2022. Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối. Measurement, Control, and Automation. 2, 2 (Mar. 2022), 17-23.