(1)
Lê Công, C.; Đào Trung Kiên; Nguyễn Thanh Hường; Phạm Thị Ngọc Yến. Enhance Data Encryption for Chipless RFID Tags With Reference Resonators. MCA 2023, 3, 56-63.