(1)
Dương Minh, Đức; Trần Thanh Tùng. Adaptive Slotine – Li Based Backstepping Control for Series Elastic Actuator Robot. MCA 2023, 4, 56-61.