(1)
Dương Anh, T.; Pham, T. L.; Pham, A. D.; Le, X. K.; Vu, H. P.; Giap, V. N.; Nguyễn Văn Liễn. The Bộ điều khiển kháng nhiễu dựa Trên Chế độ trượt Và khâu Quan sát trạng thái Cho bộ biến đổi Ba Pha Ba mức hình T Trong Chế độ chỉnh lưu tích cực. MCA 2023, 4, 55-62.