(1)
Lê Ngọc Hội; Phạm Hữu Luân; Nguyễn Quang Địch; Lam, N. T. Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối. MCA 2022, 2, 17-23.