Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, & Lam, N. T. (2022). Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối. Measurement, Control, and Automation, 2(2), 17-23. Retrieved from https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61