DƯƠNG ANH, T.; PHAM, T. L.; PHAM, A. D.; LE, X. K.; VU, H. P.; GIAP, V. N.; NGUYỄN VĂN LIỄN. The Bộ điều khiển kháng nhiễu dựa trên chế độ trượt và khâu quan sát trạng thái cho bộ biến đổi ba pha ba mức hình T trong chế độ chỉnh lưu tích cực. Measurement, Control, and Automation, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 55-62, 2023. Disponível em: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/175. Acesso em: 18 jul. 2024.