Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, and Nguyen Tung Lam. 2022. “Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối”. Measurement, Control, and Automation 2 (2):17-23. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61.