Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch and Lam, N. T. (2022) “Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối”, Measurement, Control, and Automation, 2(2), pp. 17-23. Available at: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61 (Accessed: 21May2024).