[1]
C. Lê Công, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, and Phạm Thị Ngọc Yến, “Enhance data encryption for chipless RFID tags with reference resonators”, MCA, vol. 3, no. 3, pp. 56-63, Feb. 2023.