[1]
T. Dương Anh, “The Bộ điều khiển kháng nhiễu dựa trên chế độ trượt và khâu quan sát trạng thái cho bộ biến đổi ba pha ba mức hình T trong chế độ chỉnh lưu tích cực”, MCA, vol. 4, no. 2, pp. 55-62, Jul. 2023.