[1]
Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, and N. T. Lam, “Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối”, MCA, vol. 2, no. 2, pp. 17-23, Mar. 2022.