Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, and N. T. Lam. “Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối”. Measurement, Control, and Automation, vol. 2, no. 2, Mar. 2022, pp. 17-23, https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61.