Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, and Nguyen Tung Lam. “Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối”. Measurement, Control, and Automation 2, no. 2 (March 16, 2022): 17-23. Accessed May 21, 2024. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61.