Return to Article Details Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối Download Download PDF