Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối

Authors

  • Lê Ngọc Hội Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
  • Phạm Hữu Luân Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Quang Địch Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Nguyen Tung Lam

Keywords:

Axial Magnetic bearing, Nonlaminated geometry, Air gap element, Effective Reluctance, Nonlinear dynamic model, Fractional-order systems

Abstract

Dòng điện xoáy được tạo ra trong cơ cấu chấp hành ổ đỡ từ dọc trục cấu tạo nguyên khối bởi từ trường thay đổi theo thời gian. Do đó ảnh hưởng lớn đến động lực học và thiết kế điều khiển hệ thống ổ từ cấu tạo nguyên khối. Trong bài báo này công thức gần đúng của từ trở hiệu dụng phần tử không khí được đưa ra sát với công thức ban đầu, từ đó đưa ra mô hình toán học chính xác hơn. Đặc biệt tác giả đã đưa ra được mô hình động lực học phi tuyến trên miền thời gian của ổ từ cấu tạo nguyên khối.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

16-03-2022

How to Cite

Lê Ngọc Hội, Phạm Hữu Luân, Nguyễn Quang Địch, & Lam, N. T. (2022). Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối. Measurement, Control, and Automation, 2(2), 17-23. Retrieved from https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61

Most read articles by the same author(s)