Announcements

 • Call for Papers for Special Section of “VCCA 2021”

  2022-04-13

  Kính gửi các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp

  Thay mặt Ban biên tập Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (Chuyên san), tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã ủng hộ Hôi nghị Quốc tế và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation – VCCA) bằng cách gửi các công trình khoa học và trình bày báo cáo tại Hội nghị.

  Để mở rộng các nghiên cứu với nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cũng như để đóng góp cho sự phát triển chung của nền khoa học Việt Nam, tôi xin được gửi lời mời Quý vị tiếp tục phát triển các bài báo đã được công bố tại VCCA và gửi về Chuyên san như một bản thảo mới, một nghiên cứu mới. Tôi hy vọng Quý vị tiếp tục đóng góp những công trình chất lượng cho tạp chí như đã ủng hộ cho VCCA.

  Read more about Call for Papers for Special Section of “VCCA 2021”
 • Call for Papers for Special Section on “SUSTAINABLE ENERGY”

  2022-03-22

  Scope

  To achieve the goals of clean energy and zero carbon emissions, the power industry worldwide and in Vietnam is expecting significant transformations. The hosting of new uncertain renewable generation sources requires substantial enhancement in the flexibility of power system operation. This task can be fulfilled by enhancing the flexibility of renewable generation technologies, development of innovative ideas, and interdisciplinary research in power plant control, operation. On the other hand, flexible and sustainable operation with high shares of renewable generations can also be improved by developing new mechanisms which allow a proactive response from the demand side, where electric vehicles will play a significant role. This special section invites original research papers covering the following topics:

  Topic of Interests

  1. Renewable Energy I: Wind and Solar
  2. Renewable Energy II: Other Renewable Resource (wave, tidal, biomass, etc.)
  3. Energy Storage Device and System
  4. Sustainable Power System and Smart Grid
  5. Power Electronics for Sustainable Energy
  6. Zero-Emission System: Electric Vehicle, Manufacture, Building, and City
  7. Sustainable Material and Device
  8. Advanced Technologies for Sustainable Energy
  Read more about Call for Papers for Special Section on “SUSTAINABLE ENERGY”