Call for Papers for Special Section of “VCCA 2021”

2022-04-13

Kính gửi các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp

Thay mặt Ban biên tập Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (Chuyên san), tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã ủng hộ Hôi nghị Quốc tế và Triển lãm về Điều khiển và Tự động hóa (Vietnam International Conference and Exhibition on Control and Automation – VCCA) bằng cách gửi các công trình khoa học và trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Để mở rộng các nghiên cứu với nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn, cũng như để đóng góp cho sự phát triển chung của nền khoa học Việt Nam, tôi xin được gửi lời mời Quý vị tiếp tục phát triển các bài báo đã được công bố tại VCCA và gửi về Chuyên san như một bản thảo mới, một nghiên cứu mới. Tôi hy vọng Quý vị tiếp tục đóng góp những công trình chất lượng cho tạp chí như đã ủng hộ cho VCCA.

Để nộp bản thảo mới về Chuyên san, các tác giả cần lưu ý một số điểm sau:

  • Chỉ có những bài báo nào đã trình bày tại VCCA mới có thể nộp tới Chuyên san
  • Các tác giả cần mở rộng hoặc phát triển thêm tối thiểu 30% nội dung khoa học và viết lại bài báo VCCA.
  • Các bản thảo phải tuân thủ chặt chẽ mẫu trình bày bài báo và các quy trình nộp bài đã được đăng tải trên website của tạp chí tại các mục “Template” và “Instruction for Authors”.
  • Bản thảo bài báo cần được nộp trên nền tảng online của tạp chí tại:

https://mca-journal.org/index.php/mca và chọn Special Section of VCCA 2021

  • Cùng với bản thảo mới, các tác giả cần viết một thư giới thiệu (Cover letter), mô tả và giới thiệu các đóng góp khoa học của bài báo cùng với phần trả lời các ý kiến phản biện của VCCA.

Bằng việc nộp bản thảo mở rộng của bài báo hội nghị, công trình của Quý vị có thêm nhiều không gian để phân tích, đánh giá và thể hiện chất lượng của nghiên cứu. Thêm vào đó, đội ngũ phản biên của Chuyên san sẽ có thể đưa ra các nhận xét và đánh giá, giúp các tác giả hoàn thiện tốt hơn nữa công trình của mình.

Các mốc thời gian cho quá trình nộp và xử lý bài:

Hạn nộp bài: 9/7/2022

Kết quả phản biện lần đầu: 9/8/2022

Hạn sửa bài: 23/8/2022

Kết quả phản biện lần cuối: 7/9/2022

Hạn nộp bản chỉnh sửa chính thức: 14/9/2022

Thời gian công bố: 21/9/2022

Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa là tạp chí khoa học, công bố các công trình nghiên cứu liên quan tới các lĩnh vực đo lường, điều khiển và tự động hóa. Ra đời từ năm 2004, cho tới nay, Chuyên san đã được khẳng định là một tạp chí đầu ngành với nhiều bài báo có chất lượng cao đã được đăng tải. Hiện nay, Chuyên san được liệt kê trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Xin chân thành cảm ơn và chào đón các công trình nghiên cứu của Quý vị.

Trân trọng

PGS. TS. Trần Trọng Minh

Trưởng Ban biên tập